Label It Wa

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

What is GMOs ?

 สิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม ที่ปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ มารวมกัน เพื่อที่จะให้พืชชนิดนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตรงตามความต้องการ เป้นการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนับล้าน ตัดแต่งเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาข้ามสายพันธ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่นอกเหนือธรรมชาติและวิวัฒนาการตามปกติ