Label It Wa

slider3.jpeg
slider2.jpeg
slider1.jpeg
slider4.jpeg
slider6.jpeg
slider7.jpeg
slider5.jpeg
previous arrow
next arrow
slider3.jpeg
slider2.jpeg
slider1.jpeg
slider4.jpeg
slider6.jpeg
slider7.jpeg
slider5.jpeg
previous arrow
next arrow

What is GMOs ?

 สิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม ที่ปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ มารวมกัน เพื่อที่จะให้พืชชนิดนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตรงตามความต้องการ เป้นการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนับล้าน ตัดแต่งเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาข้ามสายพันธ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่นอกเหนือธรรมชาติและวิวัฒนาการตามปกติ