ทุกวันเราโตขึ้นมากับสิ่งมีชีวิตและผลผลิตที่เติบโตด้วยการตัดแต่งพันธุกรรมแบบไม่รู้ตัว เพราะในหลายๆ แห่งเลือกใช้วิธีการนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตตนเอง เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นในตลาดนั่นเอง ชื่อเต็มๆ ของเทคโนโลยีนี้ก็คือ การดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (genetically modified organism) หรือจีเอ็มโอ (GMOs) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีเอ็นเอถูกเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงทางพันธุกรรมโดยมนุษย์ ในกรณีส่วนใหญ่ GMOs ได้รับการปลูกถ่ายจากดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย พืช ไวรัสหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้บางครั้งเรียกว่า “สายพันธุ์ผสม” การดัดแปลงพันธุกรรมในแมงมุมช่วยให้มันสามารถชักใยเป็นเส้นไหมเป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องฟังดูพิลึก แต่สำหรับการผลิตแล้ว อย่างเช่นในแพะ พวกมันถูกตัดแต่งให้ผลิตโปรตีนไหมจากน้ำนมของพวกมัน โดยถูกใช้เป็นวัสดุที่หลากหลายทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

นอกจากนี้มันยังถูกนำไปใช้ในด้านเกษตรกรรม จะถูกคัดเลือกสายพันธ์ที่ดีและนำมาดัดแปลงกับอีกสายพันธ์หนึ่ง ทำให้มีคุณลักษณะเด่นตามต้องการของพืชที่เลือกมา เช่นเพิ่มภูมิต้านทานโรค มีความทนต่อสภาพแห้งแล้งสูง ให้ผลผลิตมากขึ้น เป็นต้น GMOs ผลิตโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดีเอ็นเอ และการโคลนนิ่ง ในการสืบพันธุ์แบบโคลนนิ่งนิวเคลียสถูกสกัดจากเซลล์ของแต่ละชนิดที่จะถูกโคลน และ ถูกแทรกเข้าไปในไซโทพลาซึมของไข่ ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้จะช่วยสร้างลูกหลานที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับตัวต้นแบบที่นำมาปลูกถ่าย ช่วยให้ผลผลิตแข็งแรง และมั่นคง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามันนักวิทยาศาสตร์นำจีโนมแบคทีเรียไปปลูกถ่ายเข้ากับเซลล์ร่างกาย หรือไซโตพลาซึมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กระดับจุลินทรีย์ แต่ก็ยังไม่มีผลรายงานความคืบหน้าใดๆ แต่สำหรับเรื่องนี้ยังมีข้อจำกัดในการค้นคว้าและทำลองตามกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ

สัตว์ชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการดังกล่าวด้วยการใช้นิวเคลียสของผู้บริการโตเต็มวัย คือแกะน้อยดอลลี่ ที่ลืมตาดูโลกครั้งแรกเมื่อปี 1996 จากนั้นไม่นานก็มีเริ่มการทดลองในสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หมู ม้า และหมา จากการประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีโคลนนิ่งสืบพันธุ์ เรื่องราวของ GMOs กลายเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากขึ้น เราสามารถพบเห็นมันรอบตัวเราในห้างสรรพสินค้า จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืช ผัก หรือในอุตสหกรรมปุศสัตว์ ในเนื้อหมู เนื้อวัว ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเราไปแล้ว พวกมันเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และในอนาคตยังคงนำมาใช้ และพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

By admin