Genomics เป็นสาขาสหวิทยาการที่มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างของวิวัฒนาการ การทำแผนที่ และการแก้ไขจีโนม จีโนมเป็นชุดของดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยีนทั้งหมดของมันซึ่งอยู่ทางตรงกันข้ามกับพันธุกรรม ซึ่งจะเป็นการศึกษายีนแต่ละตัวและบทบาทในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพวกมัน มีจุดมุ่งหมายในการกำหนดลักษณะและควบคุมปริมาณของยีน ที่เป็นผู้กำผลิตโปรตีนจากเอนไซม์และถ่ายทอดทาง โมเลกุล โปรตีนมีความสำคัญอย่างมากในสิ่งมีชีวิต มันเป็นพื้นฐานโครงสร้างของร่างกายเช่นอวัยวะ และ เนื้อเยื่อรวมทั้งควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีและส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ ความก้าวหน้าทางจีโนมิกส์ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติในการค้นคว้าวิจัยและชีววิทยาของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจระบบทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นสมอง

มันต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษสำหรับการค้นคว้าวิจัยจีโนมครั้งแรกสำเร็จ มันมีประวัติย้อนกลับไปในยุควิทยาการเริ่มทันสมัยขึ้นในปี 1970 เป็นการค้นพบที่สำคัญภาคสนามโดยกลุ่มเล็กๆ ของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จีโนมิกส์สมัยใหม่คงจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีเทคโนโลยีในยุคสมัยปี 1950 เช่นการสร้างไอโซโทป ในขณะที่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคำอธิบายโครงสร้างของเกลียวดีเอ็นเอที่ทำโดย เจมส์ ดี วัตสัน และ แฟรนซิส คริก ในปี 1953 สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจ และทำการจำลองแบบดีเอ็นเอเสมือนขึ้นมาได้ รวมถึงการแสดงออกของยีน และการสังเคราะห์โปรตีน

จีโนมตัวแรกมีถูกจัดลำดับโดยเฟรดเดอริก แซงเกอร์ ผู้จัดลำดับจีโนมของไวรัสและไมโทคอนเดรียในช่วงต้นทศวรรษ 1970 เขาและทีมงานของเขายังได้สร้างเทคนิคสำหรับการเรียงลำดับ การจัดการข้อมูล การทำแผนที่ และเทคนิคอื่นๆ และยังถูกใช้เป็นมาตฐานที่สำคัญในการวิจัยจีโนมในปัจจุบัน เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 1980 ลำดับจีโนมในแต่ละสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน ยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ในการหาคำตอบเป้าหมายของการวิจัยคือการปูทางไปสู่กุญแจสำคัญ ที่จะช่วยในการเข้าใจแก่นแท้ของดีเอ็นเอในระดับยีน และหาความเชื่อมโยงระหว่างจีโนมของสิ่งมีชีวิตกับฟีโนไทป์

วอลเตอร์ ไฟเออร์ อีกหนึ่งคนสำคัญผู้ที่เป็นกุญแจของความสำเร็จในจีโนมิกส์สมัยใหม่ ในช่วงปี 1972 เขาและลูกทีมจากมหาวิทยาลัย Laboratory of Molecular Biology of the University ในเบลเยี่ยม กลายเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่สามารถจัดลำดับยีนได้สำเร็จ พวกเขาเรียงลำดับยีนของ Bacteriophage MS2 และเชื้อไวรัส RNA ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย E. coli แต่สำหรับ Bacteriophage MS2 นั้นมันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่มนุษย์สามารถจัดลำดับอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดของมนุษย์ชาติ การประสบความสำเร็จด้านจีโนมครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกมากมาย

By admin