1. อะไรคือ GMO?

GMO ย่อมาจาก Genetically Modified Organism คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง DNA จากกระบวนการ Genetic Engineering Techniques โดยทำได้ทั้งสัตว์และพืช พืชสามารถทนต่อศัตรูพืชได้ดี ปศุสัตว์แข็งแรงทนต่อโรค ได้ผลผลิตแข็งแรง ในปริมาณมากกว่าเดิม ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ต้องใช้เคมีเกษตรต่างๆ

2. ผลผลิตจำนวนมากดีจริงหรือ?

ในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้าเกษตรเป็นสินค้ามีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่ำ แปลว่า ต่อให้ราคาสูงขึ้น แต่ผู้ผลิตก็ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะสินค้าประเภทนี้ใช้ระยะเวลาผลิตยาวนาน ถ้าราคาสินค้าลดลง เกษตรกรก็ไม่สามารถเก็บสินค้าไว้ได้ เพราะ ข้าว พืช ผัก ก็เน่าเสียหมดแล้ว และสินค้ามีความยืดหยุ่นต่ำ หากผลิตเพิ่มขึ้นได้มาก โดยอุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลง จะทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ทำให้รายรับของเกษตรกรลดลงด้วย

3. GMO ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงจริงหรือ?

กว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ GMO มาแต่ละชนิด ต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องจ้างรักวิทยาศาสตร์ หาห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการลงทุนได้ มักจะเป็นบริษัทการเกษตรข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งมีเงินทุนมหาศาล ต่อมาพวกเขาจะเอาผลผลิตไปจดสิทธิบัตร ทำให้บริษัทเกษตรข้ามชาติ ผูกขาดการขายเมล็ดพันธุ์ GMO ได้ ทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นกลับทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น จนขาดทุนจากการทำการเกษตรนั่นเอง

4. เมื่อเกษตรกรลดต้นทุนหลายอย่างได้แล้วทำไมถึงยังขาดทุน

ในเมื่อ GMO ช่วยลดการใช้ฮอร์โมน ลดการใช้ปุ๋ยลงได้ ทำไมถึงยังขาดทุน คำถามคือ เราจำเป็นต้องใช้ GMO เพื่อลดต้นทุนค่ายา ค่าปุ๋ย ไหม ในเมื่อเราทำเกษตรอินทรีย์ได้ จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น ทำปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพ และกระบวนการผลิตก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

5. ถ้าแก้เรื่องรายรับ โดยการทำพืชให้โตเร็วขึ้น รวมทั้งไม่เน่าเสีย

ลองคิดดูว่าถ้ามีพืชผักโตไวได้ในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้ยังเก็บไว้ได้ยาวนานไม่เน่า ถ้ามีพืชผักอย่างนั้นจริง เราจะกล้ากินไหม

6. บริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่ต้องการเพิ่มอำนาจผูกขาด

เพราะบริษัทเกษตรย่อมอยากขายเมล็ดพันธุ์ และต้องการเพิ่มอำนาจผูกขาด แล้วถ้าตัดต่อพันธุกรรมให้พืชเหล่านั้นเป็นหมันล่ะ คือ ให้ออกผลได้ใน crop แรก แล้ว crop เมล็ดเหล่านั้นงอกออกเป็นต้น แต่ไม่มีผลล่ะเนื่องจากเป็นหมันตามที่เขาตัดต่อยีนเอาไว้

7. พืช GMO จะทำลายพืชท้องถิ่นหรือไม่

พืช GMO แข็งแกร่งแต่มีมูลค่าสูงเกินจริง ซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้ข้อดี ข้อเสียของมันเลยก็ได้ ซึ่งอาจจะ Drives out พืชพันธุ์ท้องถิ่นให้สูญพันธุ์ไปได้ก็เป็นได้

8. พืชอันไหนสูญพันธุ์ไป ก็ตัดต่อพันธุกรรมสร้างขึ้นมาใหม่

ของบางอย่างเสียแล้ว เสียเลย และยังไม่พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเอาพืชที่สูญพันธ์แล้วกลับคืนมาได้ อีกทั้งการสูญหายของสิ่งเหล่านี้มันอาจส่งผลกระทบ ซึ่งบางเราอาจไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของมันก็ได้

9. GMO ไม่อันตราย กินได้ ปลอดภัย เพราะมีการทดลองกับหนูแล้ว

ร่างกายของหนูอาจจะมีส่วนคล้ายหรือมีคุณสมบัติทางชีววิทยาคล้ายคน แต่หนูไม่ใช่คน เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีงานวิจัยทางซึ่งสามารถติดตามผลของ GMO ในมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็น 10 ปี ตราบนั้น GMO ก็ยังเป็นสิ่งที่หลายๆ ประเทศไม่ไว้วางใจนั่นเอง

10. ทางออกคืออะไร

Organic Farming หรือ เกษตรอินทรีย์ มีงานวิจัยทางการแพทย์มากมาย ที่แสดงให้เห็นว่า Clean Food เป็นอาหารสะอาดปลอดภัย มีการค้าขายอย่างเป็นธรรม ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนขาย คนปรุง คนกิน ดีต่อสุขภาพ เป็นการเพาะปลูกในระยะยาว ให้ผลผลิตดีขึ้นแต่ต้นทุนลดลง แถมยังส่งผลดีต่อสุขภาวะของเกษตรกรอีกด้วย

By admin