Month: February 2019

เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช GMOs

ทุกวันเราโตขึ้นมากับสิ่งมีชีวิตและผลผลิตที่เติบโตด้วยการตัดแต่งพันธุกรรมแบบไม่รู้ตัว เพราะในหลายๆ แห่งเลือกใช้วิธีการนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตตนเอง เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นในตลาดนั่นเอง ชื่อเต็มๆ ของเทคโนโลยีนี้ก็คือ การดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (genetically modified organism) หรือจีเอ็มโอ (GMOs) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีเอ็นเอถูกเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงทางพันธุกรรมโดยมนุษย์ ในกรณีส่วนใหญ่ GMOs ได้รับการปลูกถ่ายจากดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย พืช ไวรัสหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้บางครั้งเรียกว่า “สายพันธุ์ผสม” การดัดแปลงพันธุกรรมในแมงมุมช่วยให้มันสามารถชักใยเป็นเส้นไหมเป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องฟังดูพิลึก แต่สำหรับการผลิตแล้ว อย่างเช่นในแพะ พวกมันถูกตัดแต่งให้ผลิตโปรตีนไหมจากน้ำนมของพวกมัน โดยถูกใช้เป็นวัสดุที่หลากหลายทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ นอกจากนี้มันยังถูกนำไปใช้ในด้านเกษตรกรรม จะถูกคัดเลือกสายพันธ์ที่ดีและนำมาดัดแปลงกับอีกสายพันธ์หนึ่ง…