Month: March 2019

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ อะไร และ ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ สำคัญมากขนาดไหน

เทคโนโลยีชีวภาพถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร อาหารและยา ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ทำสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพคือการใช้ปฏิกิริยาหมักในยีสต์เพื่อทำเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตโดยยีสต์เพื่อให้ขนมปังฟูน่ากิน เทคโนโลยีชีวภาพมักเกี่ยวข้องทางพันธุวิศวกรรมของศตวรรษที่ 21 การใช้งานนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ต้องการจะใช้มันทำเพื่ออะไร อาจเริ่มต้นด้วยการดัดแปลงพืชพื้นเมืองให้กลายเป็นพืชที่ผลิตสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ โดยผ่านการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านการคิดเลือกสายพันธุ์และการผสมพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทำให้การโคลนนิ่งเป็นไปได้ หลายคนคิดว่านี่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมในขณะที่คนอื่นคิดว่ามันสามารถแก้ปัญหาหลายโรคได้ สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เรามีมากมายในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการลดภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีชีวภาพมีการใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก 4 แห่ง ได้แก่ ด้านการแพทย์ การผลิตพืชผล การเกษตร การใช้พืชและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร (อุตสาหกรรม) เช่น พลาสติกชีวภาพ, น้ำมันพืช, เชื้อเพลิงชีวภาพ ตัวอย่างเช่น…