Month: April 2019

GMO แนวคิดมาจากโลกแห่งอนาคต

เมื่อโลกพัฒนาเทคโนโลยีออกไปเรื่อยๆ นั่นก็ทำให้มนุษย์เรามีขีดความสามารถในการฝืนธรรมชาติมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการพัฒนาด้วยเช่นกัน อีกหนึ่งตัวอย่างการพัฒนาธรรมชาตินั่นคือ การทำ GMO เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้มากขึ้น เราเลยขออธิบายความต่อดังนี้ GMO คืออะไร มาว่ากันเรื่องของความหมายก่อนเลย GMO หมายถึง ย่อมาจากคำว่า Genetically Modified Organisms แปลเป็นไทยก็คือ มันคือการนำสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือแบคทีเรีย มาตัดต่อพันธุกรรมระดับจุลินทรีย์เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลบจุดด้อยเดิมของมัน วิธีการตัดต่อพันธุกรรม การสร้าง GMO นั้นจะผ่านกระบวนการเรียกว่า…