Month: May 2019

ความรู้เกี่ยวกับ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ ขยายออกไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องราวบางอย่างที่เคยคิดเอาไว้จินตนาการเอาไว้ อาจจะยังทำไม่ได้ในตอนนั้น แต่ตอนนี้หลายอย่างทำออกมาได้จริงแล้ว อีกหนึ่งแนวคิดมาแรงมากนั่นก็คือ พันธุวิศวกรรม หรือ Genetic Engineering เรื่องนี้ถือว่าเป็นแสงสว่างของโลกยุคต่อไปเลยก็ว่าได้ พันธุวิศวกรรม หรือ Genetic Engineering มันคืออะไร สำหรับคำว่า พันธุวิศวกรรม หรือ Genetic Engineering นี้แม้จะไม่ใช่คำใหม่เพราะมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยกันมานานแล้ว แต่เพิ่งจะทำให้กันเป็นจริงเป็นจังในช่วง 10 ปีหลังนี่เอง มันคือการตัดต่อ เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น พืช และ…