Month: July 2019

ไขข้อข้องใจ GMO คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

GMO เป็นพืชที่ผ่านการออกแบบและดัดแปลงพันธุกรรมให้มีคุณสมบัติพิเศษมากมายเช่น ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น รสชาติดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จนเกิดการอภิปรายมากเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการใช้ GMOs ผู้ผลิตสร้าง GMOs โดยการแนะนำสารพันธุกรรม หรือ DNA จากสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันนำมาผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมส่วนใหญ่ที่เราเห็นได้ในผักและผลไม้ อาหารทั้งหมดจากที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมที่วางขายในสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยองค์การอาหารและยา (FDA) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับอาหารแบบดั้งเดิม ถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์มากมายช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มากขึ้น แต่มันมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเสี่ยงของอาหารจีเอ็มโอผุดขึ้นมาเต็มไปหมด ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูถึงข้อดี – ข้อเสียว่ามันมีอะไรบ้าง ข้อดีของการใช้ GMO ผู้ผลิตใช้ประโยชน์จากการดัดแปลงทางพันธุกรรม เพื่อให้ได้อาหารลักษณะที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบแอปเปิ้ลสองสายพันธุ์ใหม่ที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน้อยลงเมื่อถูกตัดหรือมีรอยช้ำ จึงเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำเพื่อให้พืชมีภูมิต้านทานโรคได้ดีมากยิ่งขึ้นในทุกสภาพแว้ดล้อม นอกจากนี้ยังปรับแต่งให้มีคุณค่าทางโภชนาการหรือทนต่อสารกำจัดวัชพืชมากขึ้น เมื่อพืชสามารถทนทานต่อโรคช่วย…