Month: October 2019

พืชผักออร์แกนิค เปรียบเทียบกับพืช GMO เปรียบเทียบคุณสมบัติข้อต่อข้อ

หากจะพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์เชื่อว่าประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกเหมือนกัน เรามีพืชผักให้เลือกมากมายทั้งพืชของไทยเองหรือพืชผักที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเพาะพันธุ์ปลูกก็ทำได้เหมือนกัน ล่าสุดไทยเรากำลังมีพืชผักอยู่สองแบบถกเถียงกันอยู่ก็คือ พืชผักออร์แกนิค กับ พืชGMO ทั้งสองแบบนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน ความหมายของผักทั้งสองชนิด ก่อนจะไปเปรียบเทียบผักทั้งสองชนิด เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า ผักทั้งสองแบบมีความหมายแตกต่างกันอย่าง่ คำว่า พืชผักออร์แกนิค เป็นผักที่มีการปลูกด้วยวิธีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไร้ดิน ปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีเป็นต้น แต่ผักออร์แกนิคจะชูจุดเด่นเรื่องของความสะอาดของผักที่จะกินได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลย ส่วนพืชผัก GMO นั้นจะนิยามก็คือ พืชผักที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมบางอย่างเพื่อให้พืช GMO มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นทนต่อแดดฝน ทนต่อแมงศัตรูพืช หรือไม่ก็เพิ่มสารอาหารเข้าไปในพืชนั้น คุณสมบัติของ พืชผัก เรามาว่ากันเรื่องคุณสมบัติของพืชผักนั้น…