About GMOs

GMOs จะไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวต่อมนุษย์ของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอ การวิจัยสะสมได้รับแจ้งตัวเลขการเติบโตของประเทศที่จะต้องติดฉลากภาคบังคับ อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ไม่จำเป็นต้องมีการประเมินความปลอดภัยและไม่ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอทั้งหมดเข้าสู่ตลาด อาหาร GMO มีการลงทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชที่ EPA