ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

– ทำให้เกิดพืชที่ให้ผลผลิตมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ผลมีปริมาณมากขึ้น หรือ ผลมีน้ำหนักมากขึ้น

– ทำให้เกิดพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ตัวอย่างเช่น พืชที่ทนแล้ง พืชที่ทนต่อดินเค็ม หรือ พืชที่ทนต่อดินเปรี้ยว เป็นต้น

– ทำให้เกิดพืชที่ทนต่อศัตรูพืช เช่น พืชที่ทนต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืช พืชที่ทนต่อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืช ทนต่อแมลงศัตรูพืช หรือ ทนต่อยาฆ่าแมลง

– ทำให้เกิดพืชที่มีผลผลิตที่สามารถเก็บรักษาเป็นเวลานาน สามารถขนส่งในระยะไกลโดยไม่เน่าหรือเสีย

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

– พืช ผัก ผลไม้ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มะเขือเทศมีวิตามินอีมากขึ้น ส้มหรือมะนาวที่มีวิตามินซีมากขึ้น เป็นต้น

– ลดการขาดแคลนอาหารได้ เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตและความต้านทานต่างๆมากขึ้น

ประโยชน์ด้านการพาณิชย์

– ลดขั้นตอนและระยะเวลาของการผสมพันธุ์พืช

– ทำให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่ๆ พวกไม้ประดับที่มีรูปร่างแปลกกว่าเดิม มีขนาดใหญ่กว่าเดิม สีแปลกไปจากเดิม และสวยงามกว่าเดิม

ประโยชน์ต่อด้านการอุตสาหกรรม

– พืช GMOs ลดการใช้สารเคมี และช่วยให้มีผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม

– มี GMOs หลายชนิดที่ไม่ใช่พืช ที่ใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตน้ำผักผลไม้ หรือ เอนไซม์ ไคโมซิน (Chymosin) ที่ใช้ในการผลิตเนยแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

ประโยชน์ต่อด้านการแพทย์

– การผลิตวัคซีน หรือยาชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมยาปัจจุบันนี้ใช้ GMOs ช่วย

– ช่วยลดการขาดแคลนยาหรือวัคซีนได้มากขึ้น เพราะ GMOs สามารถช่วยเพิ่มการผลิตสิ่งเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นได้

ประโยชน์ต่อด้านสิ่งแวดล้อม

– พืช GMOs ป้องกันศัตรูพืชได้เอง สารเคมีชนิดต่างๆสำหรับปราบศัตรูพืชก็จะลดน้อยลง ทำให้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมีลดลง

By admin