Category: News Articles

ภาพรวม สินค้า GMOs ถึงความมั่นคงและความปลอดภัย

  อดีตการได้รับอาหารอย่างพอเพียงและครบหมวดหมู่ถือว่าครบถ้วนกระบวนการสุขลักษณะ ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโลกภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่ปัจจุบัน การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรมนุษย์ จึงทำให้เกิดการศึกษาและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี ในการผลิตอาหาร ทั้งยังมีการปรับปรุงพันธ์ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ ปี 1960 จนถึงปี 2000 ได้เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีสารพันธุกรรมและยีนในการตัดต่อ ตัดแต่งแปลงพันธุกรรม พืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นกระบวนการสร้างหรือสังเคราะห์ GMOs ในการใช้ ลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตจะทำการถ่ายยีนเหล่านั้นเข้าสู่เป้าหมายต่อไป เช่น พืชจำพวกข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง และมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม Genetically Modified Food (GMF)…

GMO อาหารตัดแต่งพันธุกรรมแฟรงเกนสไตล์ ?? ภาค 1

อาหาร GMO เป็นอาหารที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมใหม่ในห้องทดลองเพื่อดึงศักยภาพบางอย่างที่ต้องการให้ออกมาสูงมากที่สุด โดยการนำ ยีน ผสมเซลล์ โอนถ่าย ย้าย จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เพราะ ต่างทั้งชนิดและสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างที่เป็น GMOs ไม่สามารถผลิตต่อได้ด้วยวิธีตามธรรมชาติหากเล็ดลอดออกมาแล้ว แพร่กระจายสู่พื้นที่ธรรมชาติจะทำให้พืชพรรณปกติกลายเป็นหมัน และไม่มีทางได้เมล็ดพันธ์เดิมของโลกกลับมา นับว่าเป็นอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณของโลกอาจจะทำให้ล่มสลายของต้นไม้ หรือ พืชต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งอุณหภูมิโลกอย่างเร่งด่วน เรียกได้ว่า เป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์พืชดั้งเดิมทุกชนิดในโลกให้หมดไป สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในการผลิต คือ ผลผลิตต่างๆนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ โดยไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดมีการ นำยีนต้านทานยาปฏิชีวนะ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ หากได้รับอาหาร…