Category: News Articles

ภาพรวม สินค้า GMOs ถึงความมั่นคงและความปลอดภัย

 อดีตการได้รับอาหารอย่างพอเพียงและครบหมวดหมู่ถือว่าครบถ้วนกระบวนการสุขลักษณะ ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโลกภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ปัจจุบัน การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรมนุษย์ จึงทำให้เกิดการศึกษาและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี ในการผลิตอาหาร ทั้งยังมีการปรับปรุงพันธ์ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ ปี 1960 จนถึงปี 2000 ได้เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีสารพันธุกรรมและยีนในการตัดต่อ ตัดแต่งแปลงพันธุกรรมพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นกระบวนการสร้างหรือสังเคราะห์ GMOs ในการใช้ ลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตจะทำการถ่ายยีนเหล่านั้นเข้าสู่เป้าหมายต่อไป เช่น พืชจำพวกข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง และมะเขือเทศผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม Genetically Modified Food (GMF)อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือแปรรูปจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม น้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวโพด GMOs จากการศึกษาพบว่า อาหารแปรรูปไม่น้อยกว่า 3000…

GMO อาหารตัดแต่งพันธุกรรมแฟรงเกนสไตล์ ?? ภาค 2

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรม ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทดลองปลูกพืช GMO ประกอบด้วย สภาเกษตรแห่งชาติ สมาคมการค้า เกษตรอินทรีย์ไทย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กลุ่มอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และ มูลนิธิชีววิถี ได้พบว่าการปลูกพืชดัดแปรงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์มีผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลประโยชน์ข้อแรก ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรข้อสอง ประชาชนและผู้บริโภคทั่วโลก มีแนวโน้มต่อต้านผลผลิตพืชดัดแปรพันธุกรรมข้อสาม ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยถูกตีกลับข้อสี่ ประเทศไทยไม่สามารถปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมร่วมกับระบบเกษตรอินทรีย์ได้ข้อห้า ทำให้เกิดวัชพืชที่ต้านทานสารเคมีกำจัดวัชพืช  และ แมลงที่ต้านทานสารเคมีกำจัดศัตรูพืชข้อหก พืช GMO ไม่ได้เพิ่มศักยภาพของการเพิ่มผลผลิตข้อเจ็ด…

GMO อาหารตัดแต่งพันธุกรรมแฟรงเกนสไตล์ ?? ภาค 1

อาหาร GMO เป็นอาหารที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมใหม่ในห้องทดลองเพื่อดึงศักยภาพบางอย่างที่ต้องการให้ออกมาสูงมากที่สุด โดยการนำ ยีน ผสมเซลล์ โอนถ่าย ย้าย จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เพราะ ต่างทั้งชนิดและสายพันธุ์  ผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างที่เป็น GMOs ไม่สามารถผลิตต่อได้ด้วยวิธีตามธรรมชาติหากเล็ดลอดออกมาแล้ว แพร่กระจายสู่พื้นที่ธรรมชาติจะทำให้พืชพรรณปกติกลายเป็นหมัน และไม่มีทางได้เมล็ดพันธ์เดิมของโลกกลับมา นับว่าเป็นอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณของโลกอาจจะทำให้ล่มสลายของต้นไม้ หรือ พืชต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งอุณหภูมิโลกอย่างเร่งด่วน เรียกได้ว่า เป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์พืชดั้งเดิมทุกชนิดในโลกให้หมดไปสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในการผลิต คือ ผลผลิตต่างๆนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ โดยไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดมีการ นำยีนต้านทานยาปฏิชีวนะ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ หากได้รับอาหาร GMO…

GMOs พืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม ดีหรือไม่ดี

ที่สำคัญที่สุดของอาหารคือความปลอดภัยในการส่งผลกระทบต่างๆต่อร่างกาย พืชและเนื้อสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือ GMOs เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ตรงตามที่ต้องการยกตัวอย่างข้อดีมีประโยชน์กับการเกษตรกรรม1. มะเขือเทศ GMOs จะมีเนื้อหนา ทั้งยังลดการบอบช้ำ และ เน่าเสีย สามารถเก็บได้นานมากขึ้น2. ถั่วเหลือง GMOs จะทนต่อสารเคมีปราบวัชพืชมีประโยชน์กับผู้บริโภค1. มะเขือเทศมีวิตามินอีมากขึ้น2. ส้มหรือมะนาวที่มีวิตามินซีมากขึ้น3. กล้วยมีวิตามินเอเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างข้อเสียความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคสิ่งเจือปนสารอาหารที่ได้เพิ่มเข้ามาจากการผ่านกระบวนการ GMOs อาจทำให้ผู้บริโภคล้มป่วย หรือเสียชีวิตได้GMOs อาจเป็นพาหะของสารที่เป็นอันตราย ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลงพืช GMOs อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้มากขึ้น เพิ่มอัตราความเสี่ยงต่ออาการแพ้ (โดยเฉพาะกับเด็ก)เนื้อสัตว์ GMOs อาจมีสารตกค้างมาถึงผู้บริโภค อาจทำให้ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาปฏิชีวนะอยู่…