อาหาร GMO เป็นอาหารที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมใหม่ในห้องทดลองเพื่อดึงศักยภาพบางอย่างที่ต้องการให้ออกมาสูงมากที่สุด โดยการนำ ยีน ผสมเซลล์ โอนถ่าย ย้าย จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เพราะ ต่างทั้งชนิดและสายพันธุ์

ผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างที่เป็น GMOs ไม่สามารถผลิตต่อได้ด้วยวิธีตามธรรมชาติหากเล็ดลอดออกมาแล้ว แพร่กระจายสู่พื้นที่ธรรมชาติจะทำให้พืชพรรณปกติกลายเป็นหมัน และไม่มีทางได้เมล็ดพันธ์เดิมของโลกกลับมา นับว่าเป็นอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณของโลกอาจจะทำให้ล่มสลายของต้นไม้ หรือ พืชต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งอุณหภูมิโลกอย่างเร่งด่วน เรียกได้ว่า เป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์พืชดั้งเดิมทุกชนิดในโลกให้หมดไป

สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในการผลิต คือ ผลผลิตต่างๆนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ โดยไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดมีการ นำยีนต้านทานยาปฏิชีวนะ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ หากได้รับอาหาร GMO ชนิดนี้เข้าไปอาจจะทำให้ตัวยาไม่เกิดผล ซึ่งมีอันตรายต่อชีวิต และ หมดสิทธิที่จะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรค

ประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยงในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มี GMO

  1. ความเสี่ยงที่จะมีสิ่งปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น กรดอะมิโน
  2. จะเป็นพาหะของสารพิษ เนื่องจากมีการนำเอาไวรัสเข้าไปผสมในผลิตภัณฑ์อย่างมันฝรั่ง และ เกิดผลกระทบกับหนูทดลอง
  3. คุณค่าทางโภชนาการมีไม่เท่ากับอาหารปกติ
  4. รับประทานอาหาร GMO ติดต่อกันนานๆจะเกิดโรคภูมิแพ้มากขึ้นและไม่มีวิธีการรักษา

By admin